• Dressed to kill

 â€œDressed to Kill” Als je dit letterlijk zou vertalen dan staat er: gekleed om te doden. Maar het is een uitdrukking en uitdrukkingen hebben meestal juist een figuurlijke betekenis. Welke? Dat gaan we samen ontdekken in dit project.

Aan de hand van de uitdrukking Dressed to Kill gaan we in dit project verschillende kunstvormen behandelen, zoals beeldende kunst, kostuums, muziek, theater, en film. We gaan met de kunstvorm zelf aan de slag, maar we kijken ook naar de bedoeling van de kunstenaar.