• Tabellen

Tabellen

Wanneer je een proef uitvoert verzamel je veel gegevens. Deze gegevens zet je in een tabel. Een tabel is een overzichtelijke lijst met gegevens. Je kunt in een tabel op een kleine oppervlakte veel gegevens kwijt. Dat is vaak handiger dan alles in een tekst opschrijven.

Let op:

Afspraken voor het maken van tabellen:

  • Zet een titel boven de tabel;
  • Zet bij de rijen en de kolommen waar het over gaat;
  • Zet de eenheid niet achter de getallen in de tabel, maar bij het onderwerp (zie voorbeeld puppy Jasper).