• Diagrammen

Diagrammen kunnen er op verschillende manieren uitzien. De belangrijkste zijn:

 • Staafdiagram
 • Lijndiagram
 • Cirkeldiagram
 • Beelddiagram

Voor uitleg over de diagrammen zie de hyperlink: diagram
 

Let op:

Afspraken voor het maken van een staafdiagram:

 1. Zet een titel boven het diagram.
 2. Zet bij de assen waar het over gaat, denk ook aan de eenheden.
 3. Zorg dat de verdeling van de getallen op de assen gelijkmatig is.
 4. Teken de staven los van elkaar
 5. Zorg als het nodig is voor een bijpassende legenda.
 6. Tekenen met potlood en schrijven met pen.

Afspraken voor het maken van een lijndiagram:

 1. Zet een titel boven het diagram
 2. Zet bij de assen waar het over gaat, denk ook aan de eenheden.
 3. Zorg dat de verdeling van de getallen op de assen gelijkmatig is.
 4. Teken de punten die in de tabel staan in je assenstelsel.
 5. Teken de grafiek door deze punten.

Let op:

alleen als alle punten op een rechte lijn liggen moet je de geodriehoek gebruiken. In alle andere gevallen mag dat niet en moet je uit de losse hand een zo vloeiend mogelijke grafiek tekenen.