• Meetinstrumenten

Als je wakker wordt, kijk je op de wekker om te zien hoe laat het is. De wekker geeft de tijd aan. Een stopwatch is ook een instrument om de tijd te meten. Wat je meet, heet de grootheid.

Als iemand vraagt hoeveel tijd een les duurt, kun je antwoorden: De tijdsduur is 50 minuten. Tijdsduur is dan de grootheid en minuten de eenheid.
De eenheid moet je er altijd bijzetten, want anders heeft het getal geen betekenis. Of een les 50 minuten of 50 seconden duurt, is een heel groot verschil.

Je hebt veel verschillende meetinstrumenten. Om te meten hoe zwaar je bent, gebruik je als meetinstrument een weegschaal. Als je wilt weten hoe lang je bent gebruik je als meetinstrument een meetlat.

Om precies de lengte, breedte en hoogte van een blokje te meten gebruik je een schuifmaat. Klik op schuifmaat voor uitleg (open de hyperlink)