• Zinken of drijven
Even uitrusten

Afbeelding 1: Even uitrusten

Een klein land met veel inwoners is dichtbevolkt. Als er maar een klein aantal mensen op hetzelfde gebied woont is de bevolking minder dicht. Voor materialen geldt het zelfde. Als er in een materiaal veel grammen in dezelfde ruimte zitten spreken we van een kleine dichtheid. Als je twee even grote emmers hebt, de ene doe je vol met veren en de ander met lood. Welke emmer is dan zwaarder? Natuurlijk, de emmer met lood zul je zeggen. Er zitten dus meer grammen lood in de emmer dan grammen veren in de andere emmer. Je kunt ook zeggen dat lood een grotere dichtheid heeft en veren een kleine dichtheid.