• Inleiding

Periode

  • Periode 4. Week 14 t/m 23

Bijzonderheden

  • Event

Afsluiting

  • Event op 5-6

Presentatievorm

  • Verslag + Prezi presentatie

Studielast en urenverdeling

  • 14 blokuren, 6 uur zelfstudie

Groepsgrootte en samenstelling

  • Groepjes van drie personen naar keuze