• 4. Uitwerken van een deelonderwerp

De onderstaande onderwerpen worden d.m.v. loting verdeelt.

Bekijk met je groepje de verschillende invalshoeken van een deelonderwerp. Ieder deelonderwerp heeft al een hoofdvraag. De deelvragen gaan jullie zelf formuleren. Als de deelvragen zijn goedgekeurd door de docent gaan jullie op zoek naar bruikbare informatie. Door te antwoorden op de deelvragen kunnen jullie ook uiteindelijk een uitgebreid antwoord geven op de hoofdvraag.

De uitwerking van de antwoorden op de hoofdvraag en de deelvragen vormt het vierde deel van het verslag.