• 5. Handleiding verslag

Het verslag wordt getypt in Times New Roman 12 en wordt ingeleverd in een snelhechter voorzien van namen.

Je verslag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Titel
 • Voorwoord
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Woordspin van de klas
 • Verslag gastles Griekse Spelen
 • Antwoorden Sochi
 • De hoofdvraag met eigen deelvragen en jullie antwoorden
 • Opzet Prezi
 • Bronvermelding
 • Bijlage → De illustraties die jullie gebruiken in de Prezi en jullie eigen woordspin